COR REUTEN & ZN VERZET GROND

VERBETER UW BODEM MET GRONDWERK

Het droomhuis, zwembad en de kelder hebben een gelijkenis. Om te kunnen bouwen en graven is het belangrijk dat de bodem voldoende draagkracht heeft.

GRAAF KUILEN EN VERZET BERGEN MET GRONDVERZETBEDRIJF COR REUTEN

Grondverzet is de kernactiviteit van Cor Reuten. Wanneer u van plan bent om te bouwen, aan te leggen of te graven, staan de machines van Cor Reuten al voor u gereed. 

We voeren verschillende werkzaamheden uit:

 • Bouwklaar maken van kavels en bouwpercelen
 • Aanleggen van erfverhardingen zoals een oprit, parkeerplaats of bedrijfsterrein
 • Uitgraven en aanvullen van funderingen, kelders, zwembaden en vijvers 
 • Aanbrengen van grondverbeteringen
 • Aanleggen van riolering
 • Bomen en struiken rooien 

AAN ALLE PROJECTEN WERKEN WE MET MATERIEEL UIT ONS EIGEN MACHINEPARK (INCLUSIEF AANBOUWDELEN)

Zo beschikken we onder meer over een:

 • Mobiele kraan
 • Rupskraan 
 • Midigraver
 • Minigraver
 • Loader
 • Mini Loader
 • Wals

Voor deze machines hebben we diverse aanbouwdelen om uw klus zo efficiënt mogelijk uit te kunnen voeren.

Wilt u meer weten over grondwerk of wilt u een minigraver huren?


NEEM DIRECT CONTACT OP